8 Eylül 2021

Bilişsel Yanlılık /Cognitive Bias

Homo economicusun rasyonel ve çıkarlarını maksimize etmeye çalıştığı düşünüyordu ama bilişsel yanlılık bize bunun böyle olmadığını kanıtladı.