3 Ağustos 2010

Pazarlama Nedir

Pazarlama nedir? Örgütsel amaçlara ulaşmak üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına..