27 Aralık 2022

Otantik Liderlik, Şimdiye Kadar Öğrendiklerim!

Otantik liderlik yaklaşımı en güncel ve geçerli liderlik modelidir. Otantik liderlik, şeffaf ve etik liderlik davranışına odaklanan...