8 Temmuz 2015

Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi

Pazarlamanın, işletme yönetiminde bir aşamadır. Pazarlama şirketleri marka veya markaları ile uluslararası arenada rekabetçi üstünlük elde ederler.
14 Nisan 2010

Kültür Endüstrisi: Bir meta olarak kültür…

Kültür endüstrisi kavramı kültürün üretilen hatta yeniden üretilen bir kavrama dönüşmesi ve metalaşmasını ele almaktadır.