27 Aralık 2022

Otantik Liderlik, Şimdiye Kadar Öğrendiklerim!

Otantik liderlik yaklaşımı en güncel ve geçerli liderlik modelidir. Otantik liderlik, şeffaf ve etik liderlik davranışına odaklanan...
18 Eylül 2022

Tuzak Etkisi – Decoy Effect

Tuzak Etkisi, pazarlamacılar tarafından 1982 yılından beri kullanılan manipülasyon araçlarından biridir. Bireylerin satın alma kararını nasıl
21 Ağustos 2022

Konfor Alanımı Nasıl Terk Ettim?

Bu bir Türkiye’den nasıl kaçılır klavuzu değildir; bilakis konfor alanını terk etme ve en önemlisi...
18 Mart 2022

Çıpalama Etkisi

Çıpalama etkisi, birey bilmediği bir niceliği tahmin etmeden önce belirli bir değeri dikkate aldığında oluşur.
25 Şubat 2022

Kayıptan Kaçınma Yanlılığı

Kayıptan kaçınma yanlılığı, beklenti teorisinin referans noktası, azalan duyarlılık ilkesi ile birlikte üç önemli unsurundan biridir.
20 Şubat 2022

Beklenti Teorisi

Beklenti teorisi: birey risk altında bir karar verirken referans noktası, azalan duyarlılık ilkesi ve riskten kaçınmaya başvurur.
25 Ocak 2022

Batık Maliyet Yanılgısı

Bireyler, daha önce yatırım yaptıkları maliyetler sonucunda bir davranışa veya çabaya devam ettiklerinde batık maliyet yanılgısı oluşur.
11 Ocak 2022

Monte Carlo/Kumarbaz Yanılgısı

Monte Carlo/Kumarbaz Yanılgısı: Yazı tura oyunu oynuyorsunuz ve art arda 7 defa tura geliyor. 8. defada yazı gelme olasılığı yüzde kaçtır?
8 Eylül 2021

Bilişsel Yanlılık /Cognitive Bias

Homo economicusun rasyonel ve çıkarlarını maksimize etmeye çalıştığı düşünüyordu ama bilişsel yanlılık bize bunun böyle olmadığını kanıtladı.
6 Eylül 2021

PESTLE Analizi

PESTLE analizi ile makro çevreyi tarayıp trendleri, fırsatları ve tehditleri tespit edip; bu doğrultuda öngörüler ve stratejiler geliştiririz.
30 Ağustos 2021

Porter’ın Beş Güç Modeli

Bu yazıda Pareto İlkesi, SWOT Analizi ve Ansoff Matrisi ile devam ettiğim analiz araçları serisini Porter'ın Beş Güç Modeli ile devam ediyorum.
17 Temmuz 2021

SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

u makalede, SWOT analizinin ne olduğunu ve nasıl yapılacağını öğreneceksiniz. Ayrıca, stratejik yönetimde SWOT analizinin önemine değineceğiz.
17 Haziran 2021

Ansoff Matrisi ve Igor Ansoff

Harry Igor Ansoff stratejik yönetim kavramının yönetim bilimi içerisinde gelişmesinde öncülük yaptı. Ansoff Matrisi hala en etkili büyüme...
2 Haziran 2021

Pareto İlkesi (20/80) ve Pareto Analizi Nedir?

Pareto ilkesi, işletmelerin karşılaştığı pek çok sorunu çözmede etkili bir stratejidir. Bu yazıda, Pareto analizi nedir, nasıl yapılır ve örnekleri nelerdir detaylı olarak anlatılmaktadır.
4 Ağustos 2020

Dinleme Neden Önemlidir!

İyi bir dinleyici olduğumuzda iletişim yeteneğimiz artar ve başta aile, sosyal çevre ve iş hayatında bize başarı olarak döner.
2 Haziran 2020

Yeni Normal Nasıl Olacak! (3)

KOBİler yeni normale nasıl hazırlanmalı? Organizasyonel yeniden yapılanma, verimliliği artırma, inovatif ürün/hizmet geliştirme ve iletişim araçlarını nasıl kulllanabilirler.
12 Mayıs 2020

Yeni Normal Nasıl Olacak! (2)

Yeni normalde tüketici davranışlarında beklenen değişimlerin neler olabileceği ilgili öngörülerimi paylaştım.
29 Nisan 2020

Yeni Normal Nasıl Olacak!

Bütün dünya ve Türkiye Covid-19 pandemisi ile mücadele için fiziki izolasyon önlemleri alarak bu pandemiyi kontrol altına almaya çalışıyor.
21 Ocak 2019

King Yasası – Bolluk Paradoksu

Kullanıcılara çok fazla ürün alternatifi sunulduğu zaman kullanıcılar yanlış bir karar vermemek için alışveriş yapmamayı tercih ediyorlar.
3 Ocak 2019

İtibar Yönetimi Nedir

İtibar yönetimi; bir kişi, marka veya kurum halkın gözünde itibarı artırmak için yapılan bilgilendirme kontrol ve yönetim işlemlerinin tümüdür.
15 Aralık 2018

Diyarbakır Girişimci Ağı

Diyarbakır Girişimci Ağı; mevcut işbirliği modellerine alternatif bir sosyal girişim modelidir.
30 Kasım 2018

Yerel Üreticiler Nasıl Desteklenir ve Güçlendirilir

Yerel üreticilerin başta yerel marka olmaları ve yerel talebin bu işletmelere yönlendirilmeleri ile bu işletmelerin bu süreçte güçlenerek çıkmalarına sağlamak gerekiyor.
5 Nisan 2016

Katma Değer ve Marka

Üründe katma değer oluşturmak için neden Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve marka yatırımı yapmak gerekir?
14 Aralık 2015

Project Purple: Bir iPhone Geliştirmek

4 yıl boyunca 1000 AR-GE mühendisi ile yürütülen ve toplamda $2,678,000,000 yatırım yapılan projenin meyvesi olarak ilk iPhone 2007’de pazara sunuldu.
9 Aralık 2015

Pazarlama Planlaması

Doğru pazarlama planlaması ile Elon Musk elektrikli otomobilin geleceğini nasıl tasarladı ve yatırımını başarıya ulaştırdı?
8 Temmuz 2015

Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi

Pazarlamanın, işletme yönetiminde bir aşamadır. Pazarlama şirketleri marka veya markaları ile uluslararası arenada rekabetçi üstünlük elde ederler.
19 Ocak 2015

Bir Viral Analizi: Beyaz ve Candan Erçetin Atışması

Özünde bir viral iletişim olan bu atışma gördüğü ilgi ve rating geri dönüşlerinin de desteği ile prodüksiyon kalitesi ve maliyeti git gide artıyor.
7 Ocak 2015

Etkili E-Posta Kullanımı

Etkili e-Posta kullanımı, How Google Works'dan Türkçe'ye çevirdim. Oldukça faydalı ve basit kurallar ile e-Postanızı verimli kullanabilirsiniz.
4 Aralık 2013

Stratejik Bir Marka Hatası: Full

Başarılar manipüle edilmiş ve allanıp pullanmışlardır ama başarısızlık hikayeleri kısa ve özdür. Full markası çok basit bir taktik hatadan iflas etmiştir.
12 Kasım 2013

Reklam, Can Simidi Değildir

Reklam, pazarlamanın en etkili araçlarından biridir ama can simidi değildir. Şirketinizin mali durumu kötüye giderken bir de reklamı denemeyin.
4 Kasım 2013

Dergi Yayıncılığı ve Geleceği

İnternetin yaygınlaşması ile beraber dergiler Türkiye’de kan kaybetmeye başladı ve reklam pastasından aldığı pay sürekli azaldı.
22 Ekim 2013

Radyonun Sonsuzluğu

Radyo yayıncılığı, özellikle batıda 1960’larda yaygınlaşan televizyon yayınları ile büyük bir sekteye uğradı. Radyo zamanla sonsuzluğu elde etti.
21 Ekim 2013

Hangi Marka Elmayı Almalı!

Firmaların ekonomik güçleri gelişmemiş olabilir ama bu tür çalışmalar bir devlet politikası haline gelmeli ve kooperatifler teşvik edilmelidir.
14 Haziran 2012

İnternetin Dönüştürdüğü İletişim

İnternet, bireyleri izleyiciden kullanıcıya dönüştürdü ve mecralar karşısında bireyi demokratikleştirdi. Artık kullanıcı özgür.
22 Mart 2012

Pazarlama İletiminden İletişime

İletimden iletişime internet ile geçtik. İnternet öncesi dönemde kitle iletişim mecralarında bir diyalogdan/iletişimden söz etmek neredeyse imkansızdır.
7 Mart 2011

Mutfak Mobilyasında Dünya Markası Olmak

Bugün dünyanın en önemli markaları tasarım ile farklılaşmış durumdalar ve Ar-Ge yatırımlarının hatırı sayılır bir oranı da tasarıma harcanır.
4 Ocak 2011

IKEA: Bir Mobilya Markası

IKEA bir mobilya markası olarak incelediğimizde: pazarlama sürecinin her ayrıntısının çok iyi çalışıldığı ve mükemmelleştirildiğini görebiliriz.
15 Aralık 2010

Marka İsmi Nasıl Olmalı

Marka ismi nasıl olması gerekir ve temel yaklaşımlar nelerdir. Bu yazıda başarılı ve başarısız marka ismi analizleri yer almaktadır.
2 Kasım 2010

Marka ve Markalaşma Nedir

Marka, işletmeler tarafından tasarlanmış belirli bir ürün veya hizmettir. Marka kendi içinde fiziksel ve psikolojik etmenlere ayrılıyor.
31 Ekim 2010

Marka ve Markalaşmanın Kısa Tarihi

Markalaşma ABD'de çiftlik sahiplerinin hayvanları, mera ve pazarda karışmasın diye kendilerine has işaretler/marklar ile dağlaması ile başlıyor.
26 Ağustos 2010

Pazarlama Savaşında Konumlandırma

Konumlandırma kavramı 1970’li yıllarda Al Ries ve Jack Trout tarafından kavramsal çerçevesi çizilip somutlaştırıldı. Peki konumlandırma çalışıyor mu?
13 Ağustos 2010

Ürün Odaklı Pazarlama Yaklaşımı

Ürün odaklı pazarlama yaklaşımında amaç ürünün rekabetçi avantajını artırmaktır. Böylece rekabet üstünlüğü elde etmektir. Artık mobil çağda yaşadığımızın altı çiziliyor ve artık masaüstü bilgisayarlarının devri bittiyor, İflastan Microsoft'tan aldığı borç parayla kurtulan Apple’ın en büyük geliri Iphone’dan elde etmesi bir tesadüf değil. Bütün büyük oyuncular mobile işletim sistemlerinde var olma mücadelesi veriyor, diğer yazılım firmaları da öyle yada böyle yeni dönemde var olmaya çalışıyorlar.
3 Ağustos 2010

Pazarlama Nedir

Pazarlama nedir? Örgütsel amaçlara ulaşmak üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına..
14 Nisan 2010

Kültür Endüstrisi: Bir meta olarak kültür…

Kültür endüstrisi kavramı kültürün üretilen hatta yeniden üretilen bir kavrama dönüşmesi ve metalaşmasını ele almaktadır.