İtibar Nedir? 

İtibar yönetimi kavramında bahsetmeden önce itibarın ne olduğuna bakmak gerekir. İtibar: saygınlık, güvenilir olma, kredibilite, şan, şöhret ve ün kavramlarını içinde barındıran bir değerdir. Ayrıca itibar, mantıksal gerekçeleri olan ama özünde duygusal bağ yaratan bir değerdir.

İtibar beraberinde güven getirir. Güven, dünya üzerindeki tüm ilişkileri en güçlü şekilde etkileyen belki de tek ortak paydadır. Güven, her ilişkinin kalitesini, derinliğini, gidişatını ve sonuçlarını derinden etkiler. Öte yandan yüksek itibarın beraberinde getirdiği saygınlık ve inanç tüm işleri kolaylaştırır, engelleri ortadan kaldırır.

”İtibar paradan daha değerlidir.” 

-Publilius Syrus

İtibar Edilmek Nedir?

Saygı gösterilmek, değer verilmek, istenmek, göz önünde tutulmak, hesaba katılmak ve güven duyulan kişi/kurum olmaktır.

İtibar edilmek ya da itibar kazanmak; tutarlı davranmayı ve bir karakter bütünlüğüne sahip olmayı gerektirir. İtibar iş sonuçları ve finansal değerlerle yakından ilgilidir. İyi itibar sermayeyi, kaliteli elemanları, müşterileri bir mıknatıs gibi çeker. Sonuçta iyi itibar sadece karlılık değil, yüksek potansiyel vaat eden bir gelecek olarak şirkete geri döner.

İtibar Yönetimi Nedir?

Herhangi bir kişi, marka veya kurum halkın gözünde itibarı yüksek şekilde göstermek için yapılan bilgilendirme kontrol ve yönetim işlemlerinin tümüdür. Birçok işletmede İtibar yönetimi operasyonlarıyla şirketlerin Halkla İlişkiler departmanı ilgilenir ancak bazı işletmeler ayrıca itibar yönetimi için bir birim oluşturabilecekleri gibi itibarlarını profesyonel olarak kontrol altında tutmak için işletme dışından hizmetler satın alınabilir.

İtibar Nasıl Kazanılır?

Tutarlı, geçmiş davranışlara bağlı olarak oluşur. Kişinin/işletmenin geleceğine ilişkin davranış olasılıkların ifadesidir. Tutarlı davranışlar ve uyandırılan olumlu yargılar, düşünceler toplamı “güven” duygusunu oluşturur. 

 • İtibar ise en değerli varlık olarak karşımıza çıkmaktadır, 
 • İtibar, uzun vadeli duyguları, değerleri, düşünceleri içine alan bir kavramdır,
 • Tüm paydaşların gözündeki imajın toplamıdır, 
 • İtibar bilgiye dayalı ve duygusal öğeleri kapsayan bir olgu kompleks bir kavramdır,
 • Disiplinler arası bir kavramdır. Sosyoloji, Psikoloji, Din, Ekonomi, Siyaset, Kamu Yönetimi, Teknoloji…. Bilinmeyenleri fazladır.

İtibar oluşturmak için topluma yönelik eylemleri, davranışları sürekli olarak GÖZDEN GEÇİRMEK ve ÖLÇÜMLEMEK gerekir.

İşletme olarak; kurumsal imaj, kurumsal tasarım, logo, yazı türü, kurumsal renkler, sloganlar, müzikler ve kurumsal iletişim dili ile kurum itibarınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bu çalışmaların sonucunda %20’lik bir satış artışı elde edersiniz.

”İtibar kazanmak 20 yıl alır; ama o itibarı silmek için beş dakika yeter. Bunu unutmazsanız, başka türlü davranırsınız.” 

-Warren Buffett

İtibarın Faydaları:

 • Kaynaklara kolay ve hızlı ulaşabilmede stratejik üstünlük sağlar.
 • Müşterileri, Nitelikli çalışanları çeker. 
 • İşletmelerin faaliyet süresini uzatır
 • Zor durumlarda sosyal destek ve hoşgörü oluşmasını sağlar. 
 • Krizlerde kalkan görevi üstlenir.
 • Sadakati artırmaktadır. 
 • Yüksek fiyata rağmen tercih sebebi olur
 • İtibar önemli bir varlıktır ve gelirleri artırmaktadır. 
 • Operasyonel maliyetleri düşürür. 
 • Pazarlık şansı yaratır. 
 • Satın almalarda maliyet avantajı sağlar.

”İtibar iş sonuçları ve finansal değerlerle yakından ilgilidir. İyi itibar sermayeyi, kaliteli elemanları, müşterileri bir mıknatıs gibi çeker. Sonuçta iyi itibar sadece karlılık değil, yüksek potansiyel vaat eden bir gelecek olarak şirkete geri döner.” 

-Charles Fombrun

Sonuç 

 • İtibar yönetilmesi gereken çok değerli bir varlıktır,
 • İtibarlı kurumlar topluma her zaman daha faydalı olur,
 • İtibar stratejisi oluşturmak ve uygulamak ya da krizlere hazır olunmalıdır.

2 Comments

 • Gönderildi 13 Kasım 2019
  tarafındanPınarre

  yazım hatası çok yapılmış metinde.

Bir Cevap Yazın