Kültür endüstrisi kavramı kültürün üretilen hatta yeniden üretilen bir kavrama dönüşmesini ve metalaşmasını ele almaktadır. Kültür toplum tarafından üretilen bir olguyken kültür bir endüstri halini alır ve toplumun can damarı olur. Bu toplumda halklar kültür üretmez, üretemez. Ancak halklar üretilen kültüre tabii olurlar.

Kültür endüstrisi kavramında insanlar üretim toplumunun öznesi değil nesnesi olur. Hayatın her alanında üretilen kültürü içselleştirir. Çünkü kültür endüstri herkesi düşünmüştür ve büyük kültürel farklılıkları ortadan kaldırmıştır. Artık toplum segmentlere ayrılmıştır ve her segment için endüstri bir şey üretmektedir (Dergi, müzik, sinema vs) birey müşteri halini almıştır bir nesne olmuştur. İnsanlar onlar için üretilen şeyi almakla mükelleftir. Çünkü kültür artık alınıp satılan, toplu üretilen bir metadır…. Tabi şimdi bunlar bize yabancı gelmiyor ama bu kavramın 1930’larda Adorno ve Horkheimer tarafından öngörülmesi bu olguyu önemli kılmaktadır.

Wikipedia Linkleri: AdornoHorkheimer


Bir Cevap Yazın