Otantik Liderlik, Şimdiye Kadar Öğrendiklerim!

 


Bilişsel yanlılık

18 Eylül 2022

Tuzak Etkisi – Decoy Effect

Tuzak Etkisi, pazarlamacılar tarafından 1982 yılından beri kullanılan manipülasyon araçlarından biridir. Bireylerin satın alma kararını nasıl
18 Mart 2022

Çıpalama Etkisi

Çıpalama etkisi, birey bilmediği bir niceliği tahmin etmeden önce belirli bir değeri dikkate aldığında oluşur.
25 Şubat 2022

Kayıptan Kaçınma Yanlılığı

Kayıptan kaçınma yanlılığı, beklenti teorisinin referans noktası, azalan duyarlılık ilkesi ile birlikte üç önemli unsurundan biridir.
20 Şubat 2022

Beklenti Teorisi

Beklenti teorisi: birey risk altında bir karar verirken referans noktası, azalan duyarlılık ilkesi ve riskten kaçınmaya başvurur.
 


Stratejik yönetim

27 Aralık 2022

Otantik Liderlik, Şimdiye Kadar Öğrendiklerim!

Otantik liderlik yaklaşımı en güncel ve geçerli liderlik modelidir. Otantik liderlik, şeffaf ve etik liderlik davranışına odaklanan...
6 Eylül 2021

PESTLE Analizi

PESTLE analizi ile makro çevreyi tarayıp trendleri, fırsatları ve tehditleri tespit edip; bu doğrultuda öngörüler ve stratejiler geliştiririz.
30 Ağustos 2021

Porter’ın Beş Güç Modeli

Bu yazıda Pareto İlkesi, SWOT Analizi ve Ansoff Matrisi ile devam ettiğim analiz araçları serisini Porter'ın Beş Güç Modeli ile devam ediyorum.
17 Temmuz 2021

SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

u makalede, SWOT analizinin ne olduğunu ve nasıl yapılacağını öğreneceksiniz. Ayrıca, stratejik yönetimde SWOT analizinin önemine değineceğiz.
 


Pazarlama yönetimi

5 Nisan 2016

Katma Değer ve Marka

Üründe katma değer oluşturmak için neden Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve marka yatırımı yapmak gerekir?
9 Aralık 2015

Pazarlama Planlaması

Doğru pazarlama planlaması ile Elon Musk elektrikli otomobilin geleceğini nasıl tasarladı ve yatırımını başarıya ulaştırdı?
8 Temmuz 2015

Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi

Pazarlamanın, işletme yönetiminde bir aşamadır. Pazarlama şirketleri marka veya markaları ile uluslararası arenada rekabetçi üstünlük elde ederler.
4 Aralık 2013

Stratejik Bir Marka Hatası: Full

Başarılar manipüle edilmiş ve allanıp pullanmışlardır ama başarısızlık hikayeleri kısa ve özdür. Full markası çok basit bir taktik hatadan iflas etmiştir.
 


Genel

21 Ağustos 2022

Konfor Alanımı Nasıl Terk Ettim?

Bu bir Türkiye’den nasıl kaçılır klavuzu değildir; bilakis konfor alanını terk etme ve en önemlisi...
4 Ağustos 2020

Dinleme Neden Önemlidir!

İyi bir dinleyici olduğumuzda iletişim yeteneğimiz artar ve başta aile, sosyal çevre ve iş hayatında bize başarı olarak döner.
2 Haziran 2020

Yeni Normal Nasıl Olacak! (3)

KOBİler yeni normale nasıl hazırlanmalı? Organizasyonel yeniden yapılanma, verimliliği artırma, inovatif ürün/hizmet geliştirme ve iletişim araçlarını nasıl kulllanabilirler.
12 Mayıs 2020

Yeni Normal Nasıl Olacak! (2)

Yeni normalde tüketici davranışlarında beklenen değişimlerin neler olabileceği ilgili öngörülerimi paylaştım.
 


Eğitmen / strateji ve yönetim danışmanı 

Eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiğim müşterilerimin; yönetim, pazarlama, inovasyon ve liderlik alanlarında mümkün olan en iyi sonuçları elde etmesi için bütünsel çözümler sunuyorum. Verdiğim hizmetlerle, müşterilerimin etkili pazar konumlandırmasına, yüksek karlılığa ve sürdürülebilir inovasyona ulaşmasına odaklanıyorum.

 

Devamı