17 Temmuz 2021

SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

1964 yılından günümüze SWOT Analizi özellikle işletmelerde stratejik planlama, pazarlama planlaması, rakip analizi, yeni ürün geliştirme gibi pek çok alanda yaygın olarak kullanılır. Doğru uygulandığında, kuruluşlara geleceğe yönelik karar verme süreçlerinde önemli içgörüler sağlar.
13 Ağustos 2010

Ürün Odaklı Pazarlama Yaklaşımı

Ürün odaklı pazarlama yaklaşımında amaç ürünün rekabetçi avantajını artırmaktır. Böylece rekabet üstünlüğü elde etmektir. Artık mobil çağda yaşadığımızın altı çiziliyor ve artık masaüstü bilgisayarlarının devri bittiyor, İflastan Microsoft'tan aldığı borç parayla kurtulan Apple’ın en büyük geliri Iphone’dan elde etmesi bir tesadüf değil. Bütün büyük oyuncular mobile işletim sistemlerinde var olma mücadelesi veriyor, diğer yazılım firmaları da öyle yada böyle yeni dönemde var olmaya çalışıyorlar.